SPEERPUNTEN GBA

Nieuwsgierig naar wat wij voor u willen betekenen? Dit zijn onze belangrijkste speerpunten.

Geen fusie met andere gemeenten, wel samenwerken

Krachtige economische regio, sterk MKB

Veilige woon- en leefomgeving

Duurzaamheid en milieu

Woningtekort en woningbouw

Behoud van de kwaliteit van onze wegen en fietspaden

Elk dorp een eigen basisschool

Sport en goede voorzieningen in elk dorp