Elk dorp een eigen basisschool

Elk dorp een eigen basisschool

Het behouden van kwalitatief goed onderwijs en respecteren van vrijheid van onderwijs in elk dorp van Achtkarspelen. Vroeg- en voorschoolse Educatie om achterstanden op latere leeftijd te voorkomen.

Laaggeletterdheid te (h)erkennen en verminderen.

LOKAAL, ONAFHANKELIJK EN TRANSPARANT

GBA is opgericht in 1993. Het is een lokale partij die alleen kijkt naar het belang van de gemeente Achtkarspelen en geen verantwoording schuldig is of verplichtingen heeft aan provinciale of landelijke politieke partijen.