Visie

  • GBA streeft naar een zo klein mogelijke overheid. Wij willen geen fusie met andere gemeenten, wel ambtelijke samenwerking.

  • Wij streven naar vermindering van bestaande wet- en regelgeving en bureaucratie.

  • GBA streeft naar actieve benadering van de burger, waarbij zij burgerinitiatieven toejuicht en mogelijk wil maken.

  • Wij willen verder zichtbare en resultaatgericht politiek blijven voeren, waarbij wij initiatief nemen en compromissen sluiten om doelstellingen te kunnen behalen.