Missie

  • GemeenteBelangen Achtkarspelen is opgericht om als onafhankelijke partij politiek te voeren in de gemeente Achtkarspelen en is niet gebonden aan een provinciale of landelijke partij.

  • GBA respecteert daarbij ieder mens, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd, huidskleur of geloofsovertuiging.

  • Wij zetten ons in voor ieder mens in de “mienskip” en vinden dat de samenleving gebaad is bij een gezamenlijke aanpak van problematiek en streven dat na door zoveel mogelijk de connecties te zoeken en draagkracht en draagvlak te creëren in de “mienskip. Wij steunen initiatieven die komen vanuit de samenleving.

  • Wij geloven in de “Mienskip” en staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij natuur en milieu niet onnodig wordt aangetast. Wij stimuleren kleine burgerinitiatieven voor een beter milieu.

LOKAAL, ONAFHANKELIJK EN TRANSPARANT

GBA is opgericht in 1993. Het is een lokale partij die alleen kijkt naar het belang van de gemeente Achtkarspelen en geen verantwoording schuldig is of verplichtingen heeft aan provinciale of landelijke politieke partijen.