BELEID

Dit is de samenvatting van het beleidsplan GBA 2020-2026.
Hierin staat een korte weergave van de richting en uitgangspunten van de koers
die de partij komend jaar wil gaan varen. 

Het beleidsplan is onderdeel van de verdere professionalisering van onze partij en om inzicht te geven aan de inwoners van Achtkarspelen welke identiteit, doelstellingen en organisatie onze partij kent. Het beleidsplan geeft verder richting hoe het GBA wil gaan werken aan de toekomst.  

Wij willen graag dat iedereen tot zijn recht komt, alleen
zijn wij niets, maar met zijn allen kunnen wij onze stem politiek laten gelden
in de gemeente Achtkarspelen.

Voor de volledige tekst van het beleidsplan GBA 2018-2026 verwijzen wij u naar onderstaande download.

LOKAAL, ONAFHANKELIJK EN TRANSPARANT

GBA is opgericht in 1993. Het is een lokale partij die alleen kijkt naar het belang van de gemeente Achtkarspelen en geen verantwoording schuldig is of verplichtingen heeft aan provinciale of landelijke politieke partijen.