Behoud van de kwaliteit van onze wegen en fietspaden

Behoud van de kwaliteit van onze wegen en fietspaden

Een goed wegennet dat voldoet aan de huidige eisen en kwaliteiten. Duidelijke bebordingen, voldoende verlichting en overzichtelijke oversteekplaatsen en kruisingen. Daarnaast leidt dat tot minder ongevallen en is een stimulans voor werkgelegenheid en het toerisme.

LOKAAL, ONAFHANKELIJK EN TRANSPARANT

GBA is opgericht in 1993. Het is een lokale partij die alleen kijkt naar het belang van de gemeente Achtkarspelen en geen verantwoording schuldig is of verplichtingen heeft aan provinciale of landelijke politieke partijen.