Veilige woon- en leefomgeving

Veilige woon- en leefomgeving

Het bieden van een veilige leefomgeving en zorg voor elkaar. Het ontzorgen van ouders met kinderen en het bieden van ondersteuning.

Inwoners van Achtkarspelen mogen erop vertrouwen dat de overheid er alles aan doet om inwoner veiligheid te bieden in een veilige woon- en leefklimaat. Het halen van aanrijtijden en terugdringen van geweldsmisdrijven en drugsoverlast heeft prioriteit. Ondermijning en de georganiseerde criminaliteit maakt daar ook deel van uit.

Eerstelijns zorg en voorzieningen voor iedere inwoner van Achtkarspelen en het tegengaan van het verdwijnen van zorg uit dorpen. Zorgen voor (levensloopbestendige) woningen, gehandicaptenzorg, jongeren- en ouderenzorg.

LOKAAL, ONAFHANKELIJK EN TRANSPARANT

GBA is opgericht in 1993. Het is een lokale partij die alleen kijkt naar het belang van de gemeente Achtkarspelen en geen verantwoording schuldig is of verplichtingen heeft aan provinciale of landelijke politieke partijen.