Krachtige economische regio, sterk MKB

 Krachtige economische regio en voorziening voor dorpen

GBA wil investeren in de regio om kennis, innovatie en banen te creëren om een sterke economische regio te ontwikkelen

GBA wil daar waar dat mogelijk is gunstige voorwaarden scheppen voor het MKB en ondernemers. Beschikbaar hebben van bedrijfsterreinen, minimale regels, lage belasting en lage grondprijzen.

Door investeren in de regio kan krimp van het aantal inwoners tegen worden gegaan. Het creëren van een sterke aantrekkelijke regio moet een impuls zijn om hier te komen wonen, werken en leven.

LOKAAL, ONAFHANKELIJK EN TRANSPARANT

GBA is opgericht in 1993. Het is een lokale partij die alleen kijkt naar het belang van de gemeente Achtkarspelen en geen verantwoording schuldig is of verplichtingen heeft aan provinciale of landelijke politieke partijen.