Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en milieu

Het belang van duurzaamheid en milieu staat bij ons niet ter discussie, alleen moet er goed gekeken worden naar het economisch belang en de kosten en baten die dat met zich meebrengt.

Daarnaast staan wij voor een realistische aanpak van duurzaamheid en milieu en zijn wij voorstander van kleinschalige duurzame initiatieven.

LOKAAL, ONAFHANKELIJK EN TRANSPARANT

GBA is opgericht in 1993. Het is een lokale partij die alleen kijkt naar het belang van de gemeente Achtkarspelen en geen verantwoording schuldig is of verplichtingen heeft aan provinciale of landelijke politieke partijen.