Winactie tweede ronde!

WINACTIE Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Voor deze week liggen de potjes weer verstopt… met wie ga jij zoeken? Als je een potje vindt, vergeet je dan niet het gevraagde door te geven? Dit kan nog tot en met 10 maart! Wij hopen op zoveel mogelijk verschillende winnaars, dus heb je al een potje gevonden, laat […]

Speerpunt 8

Achtkarspelen blijft zelfstandig Achtkarspelen blijft Achtkarspelen! Wanneer ambtelijke samenwerking nodig blijkt, blijven wij samenwerken in de werkmaatschappij #teamGBA #lokaal #politiek #gemeenteraadverkiezingen2022 #GBA #verkiezingen

Winactie!

Voor deze week liggen de potjes verstopt! Ga vooral zoeken! Wat kun je winnen? Dankzij onze lokale ondernemers hebben wij diverse prijzen beschikbaar kunnen stellen! Volgende week: nieuwe ronde, nieuwe kansen! Hieronder de hints! Harkema: Net zoals ons, hebben ze in de Harkema ook #sinoan de verkiezingen! Kijk maar naar onze lijst, daar zie je […]

Speerpunt 7

Voldoende sportgelegenheid in elk dorp Stimuleren van samenwerkingsvormen van sportverenigingen en meedenken en oplossingen creëren in voorzieningen hiervoor. Gemeentelijk ondersteunen in initiatieven en samenwerking Bieden van goede speelvoorzieningen en mogelijkheden bieden om sporten voor iedereen toegankelijk te maken #teamGBA #lokaal #politiek #gemeenteraadverkiezingen2022 #GBA #verkiezingen

Speerpunt 6

In elk dorp een eigen basisschool Het behouden van kwalitatief goed onderwijs en respecteren van vrijheid van onderwijs in elk dorp van Achtkarspelen Vroeg- en voorschoolse Educatie om achterstanden op latere leeftijd te voorkomen. Laaggeletterdheid te (h)erkennen en verminderen #teamGBA #lokaal #politiek #gemeenteraadverkiezingen2022 #GBA #verkiezingen

Speerpunt 5

Behouden van de kwaliteit van onze wegen en fietspaden Een goed wegennet dat voldoet aan de huidige eisen en kwaliteiten. Duidelijke bebordingen, voldoende verlichting en overzichtelijke oversteekplaatsen en kruisingen Daarnaast leidt dat tot minder ongevallen en is een stimulans voor werkgelegenheid en het toerisme #teamGBA #lokaal #politiek #gemeenteraadverkiezingen2022 #GBA #verkiezingen

Speerpunt 4

Woningen bouwen in alle 12 dorpen naar behoefte Inzetten op woningbouw in alle dorpen van #Achtkarspelen om een tekort op de woningmarkt te voorkomen en op te vangen Dit is goed voor de regionale ondernemers, maar ook voor de economie en het tegengaan van het verdwijnen van voorzieningen uit kleinere dorpskernen #teamGBA #lokaal #politiek #gemeenteraadsverkiezingen2022 […]

Speerpunt 3

Een realistische aanpak omtrent duurzaamheid en milieu Het belang van duurzaamheid en milieu staat bij ons niet ter discussie, alleen moet er goed gekeken worden naar het economisch belang en de kosten en baten die dat met zich meebrengt Daarnaast staan wij voor een realistische aanpak van duurzaamheid en milieu en zijn wij voorstander van […]

Speerpunt 2

Het bieden van een veilige woon- en leefomgeving  Het GBA staat voor het bieden van een veilige leefomgeving en het zorgen voor elkaar. Maar ook voor het ontzorgen van ouders met kinderen. Ook vinden wij het belangrijk dat er voldoende ondersteuning wordt gegeven aan de mensen die dit nodig hebben Inwoners van Achtkarspelen mogen erop […]

Onze top 10

T O P   10 Even een tipje van de sluier… Dit zijn de eerste tien toppers die voor het GBA op de lijst komen! De rest van de lijst houden we nog even geheim… #politiek #lokaal #gemeenteraadsverkiezingen #2022 #teamGBA #GBA #top10 #verkiezingen #achtkarspelen