Speerpunt 2

Het bieden van een veilige woon- en leefomgeving 🏘️
Het GBA staat voor het bieden van een veilige leefomgeving en het zorgen voor elkaar. Maar ook voor het ontzorgen van ouders met kinderen. Ook vinden wij het belangrijk dat er voldoende ondersteuning wordt gegeven aan de mensen die dit nodig hebben 👥
Inwoners van Achtkarspelen mogen erop vertrouwen dat de overheid er alles aan doet om inwoner veiligheid te bieden in een veilige woon- en leefklimaat. Het halen van aanrijtijden en terugdringen van geweldsmisdrijven en drugsoverlast heeft onze prioriteit. Ondermijning en de georganiseerde criminaliteit maakt daar ook deel van uit 👮🧑‍🚒
Eerstelijns zorg en voorzieningen voor iedere inwoner van Achtkarspelen en het tegengaan van het verdwijnen van zorg uit dorpen. Zorgen voor (levensloopbestendige) woningen, gehandicaptenzorg, jongeren- en ouderenzorg 🏡