Speerpunt 6

In elk dorp een eigen basisschool 🏫
Het behouden van kwalitatief goed onderwijs en respecteren van vrijheid van onderwijs in elk dorp van Achtkarspelen 🧑‍🏫
Vroeg- en voorschoolse Educatie om achterstanden op latere leeftijd te voorkomen. Laaggeletterdheid te (h)erkennen en verminderen 🖍️
Kan een cartoon zijn van de tekst 'GBA Gemeentebelangen Achtkarspelen Speerpunt 6 In elk dorp een eigen basisschool'