Speerpunt 5

Behouden van de kwaliteit van onze wegen en fietspaden 🚲
Een goed wegennet dat voldoet aan de huidige eisen en kwaliteiten. Duidelijke bebordingen, voldoende verlichting en overzichtelijke oversteekplaatsen en kruisingen 🚦
Daarnaast leidt dat tot minder ongevallen en is een stimulans voor werkgelegenheid en het toerisme 🌍
Kan een afbeelding zijn van de tekst 'GBA Gemeentebelangen Achtkarspelen Speerpunt 5 Behouden van de kwaliteit van onze wegen en fietspaden'