Speerpunt 4

Woningen bouwen in alle 12 dorpen naar behoefte 🏡
Inzetten op woningbouw in alle dorpen van #Achtkarspelen om een tekort op de woningmarkt te voorkomen en op te vangen 🚨
Dit is goed voor de regionale ondernemers, maar ook voor de economie en het tegengaan van het verdwijnen van voorzieningen uit kleinere dorpskernen 👷