Speerpunt 3

Een realistische aanpak omtrent duurzaamheid en milieu 🐝🌿
Het belang van duurzaamheid en milieu staat bij ons niet ter discussie, alleen moet er goed gekeken worden naar het economisch belang en de kosten en baten die dat met zich meebrengt 🌳
Daarnaast staan wij voor een realistische aanpak van duurzaamheid en milieu en zijn wij voorstander van kleinschalige duurzame initiatieven 🌱☀️