Verkiezingstijd

Het lijkt nog wel even te duren, maar over vijf maanden is het alweer zover, de gemeenteraadsverkiezingen. Als steunfractielid zet ik mij al acht jaar in voor GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA). In de afgelopen jaren bestonden mijn werkzaamheden voor de partij vooral uit het bestuurlijk en beleidsmatig ondersteunen van de raadsleden. Met deze jarenlange ervaring is de tijd rijp om mij “verkiesbaar” te stellen voor het raadslidschap. Een mooi moment om aan te geven waar ik voor sta samen met GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA).

De verkiezingen van 16 maart 2022 staan voor de deur. Kijken we achterom naar wat de coronacrisis en versobering van de landelijke politiek ons heeft gebracht? Of kijken we vooruit en gaan we
samen aan de slag! Een deel is hierdoor versoberd en op zijn beloop gelaten en er is sprake van afbraak van cultuur en gemeenschapszin in het algemeen. GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) wil doorpakken en er zijn voor de inwoners van Achtkarspelen. Wij als partij maken een keuze voor betere en eerlijkere verdeling van gemeentegelden, duurzaamheid en betere zorg in Achtkarspelen.

De gemeente staat de afgelopen jaren onder zware financiële druk vanuit Overheid en Provincie. Denk aan de decentralisatie van het sociaal domein, de impact van het Coronavirus en de onzekerheid vanuit economisch- en welvaartsaspect. De economische verschillen tussen burgers, maar ook per gemeenten en regio’s nemen toe. Er is sprake van een onevenredige verdeling van geld voor gemeenten en de landelijke overheid biedt steeds minder bescherming, waardoor saamhorigheid afneemt.

Onafhankelijk

GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) onderscheidt zich binnen de gemeentelijke politiek omdat zij zich niet hoeven conformeren aan partijbeleid wat vanuit provincie of landelijke politiek opgelegd wordt. Door deze onafhankelijkheid staan wij ook midden in de samenleving van Achtkarspelen en zijn wij een luisterend oor voor de inwoners. Korte lijntjes, snelle besluitvorming
en hart voor de samenleving. Wij streven naar behoud van cultuur, bouw van woningen, een veilige buurt en voorzieningen in elk dorp. Daarnaast willen we ook investeren in een toekomst met economische ambities, innovatie, duurzaamheid en versterking van de regiofunctie.

De afgelopen jaren heeft GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) al aangetoond een partij te zijn waar rekening mee wordt gehouden.Wij nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de
kiezers en hebben de afgelopen periode ook in de coalitie onze stem laten horen. Natuurlijk hebben wij niet alles bereikt wat wij wilden, maar verandering gaat ook niet vanzelf. GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) staat onder andere voor een zo klein mogelijke overheid met minder regels voor de burger, meer woningbouw voor alle dorpen, de OZB gekoppeld aan inflatie en een sterke regiofunctie voor het MKB. GBA – Lokaal, Onafhankelijk en Transparant!

Edwin de Vries, steunfractie
GBA