Spreekbuis – Jacob Hooghiemstra

‘Verkering’ Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaat niet over rozen. Dat was de kop die menigeen 7 februari de wenkbrauwen deed fronsen.

Deze verkering kent een historie en was al niet geheel gefundeerd op eerste liefde. De voorgenomen inslag van de toenmalig minister was zoveel mogelijk samenvoegen van gem

eenten. En zo gingen beide gemeenten assertief te werk door in te stemmen met een gedwongen huwelijk in de v

orm van politiek apart en daaronder de werkmaatschappij.

Niet geheel een Married at first Sight. Er moest wel flink aan elkaar gewend worden. Een beetje geven en nemen. Door de loop van jaren zijn veel afdelingen onder de zogenaamde Werkmaatschappij geschoven. Alles gericht op efficiëntie en kostenbesparing.

Door het rapport Berenschot wat eind 2019 verscheen bleek dat verdere investering in de doorontwikkeling van de werkmaatschappij zinloos is. De werkmaatschappij heeft in mijn ogen nooit een eigen smoel gehad, eerder een optelsom van beide gemeenten. Niet zelden zie ik mailtjes van ambtenaren die onderschreven zijn vanuit één gemeente.

Het huidige college toont karakter en lef door dit probleem kort na hun benoeming open op tafel neer te leggen. Er moet een keuze gemaakt worden. Gemeentebelangen Achtkarspelen is de verkiezingen in gegaan met de slogan Lokaal, Onafhankelijk en transparant.

Geen fusie met andere gemeente maar wel samenwerking. En Achtkarspelen hoeft niet getrouwd te zijn met Tytsjerksteradiel, daarom kunnen we wel vrienden blijven en samenwerken waar dit wel kan. Een voorbeeld daarvan is ICT.

Fuseren van twee gemeenten gaat geen oplossing zijn voor tal van problemen. Daarvoor zijn beide gemeenten té eigen en té ongelijk aan elkaar.

Hoe raar dit is blijkt als het probleem op een ander niveau wordt geplot. Ziet u het al voor zich als Fryslân met Groningen of Flevoland gaat fuseren? Of Nederland met buurland België of Engeland? Tot slot is de kostenbesparing nog maar te bezien. Ik ken geen enkele gefuseerde gemeente die nu goedkoper uit is dan daarvoor.

Nog een tip voor de provinciale verkiezingen: Stem! Het is een voorrecht om stemrecht te hebben. Naast het stemrecht geeft het u na de verkiezingen ook het recht om er wat van te vinden.

Jacob Hooghiemstra, raadslid GBA