Over de Kadernota

De kadernota is een uitwerking van het collegeprogramma. Traditiegetrouw een van de hoogtepunten binnen de gemeentepolitiek.

Een raadsvergadering die zich kenmerkt door veel moties vanuit alle de verschillende partijen.

Ook dit jaar is het raak. Op de ochtend voor de raadsvergadering zijn er al 15 moties ingediend.

De partijen tonen hierbij hun betrokkenheid bij de gemeente en proberen zich natuurlijk ook bij hun kiezer te profileren. Goed om te zien!

Bij veel moties gaat het vaak om extra geld. Geld wat er eigenlijk, gezien bijvoorbeeld de herverdeling gemeentefonds, niet altijd is.

Als de raad, besluit om in te stemmen met een motie zal er financiële dekking moeten zijn. Nu instemmen met een motie van 50.000 euro kan betekenen dat er later 50.000 bespaart moet worden op andere onderdelen. Sympathieke moties worden daarom soms afgeraden en verworpen.

De Kadernota van 14 juli was eentje oars-as-oars. Enkele raadsleden en de griffier zaten noodgedwongen thuis en probeerden digitaal te volgen.

De gehele vergadering verliep soepel en voortvarend. Geen harde confrontaties en een constructieve houding vanuit alle partijen. Laat dit een voorbeeld zijn voor alle toekomstige vergaderingen. Op zoek naar de verbinding zonder eigen waarden en standpunten daarin los te laten.

Voor het GBA zijn de twee ingediende moties aangenomen. Het doortrekken van het wandelpad Gerkesklooster Singel, Dokkervaart naar Monnikeweg. Hierbij ontstaat een mooi rondje om het bos en loopt niet langer dood. En de tweede motie gaat over de aanleg van een fietspad met fietsbrug door Vierstromenland in Surhuisterveen. Beide moties dragen bij aan de leefbaarheid en bevordert bewegen te voet en te fiets.

Oars-as-oars vonden er ook nog te plechtigheden plaats. Naast de beëdiging van Pravina ter Veld als Steunfractielid voor het GBA werd ook de Kinderburgemeester benoemd. De allereerste kinderburgemeester van Achtkarspelen en ze heet Lisanne Hiemstra. Daarmee kent Nederland inmiddels 88 kinderburgemeesters. Lisanne fungeert als ambassadeur voor de kinderen in haar gemeente en zal aanwezig zijn bij bijzondere bijeenkomsten. Als kinderburgemeester kan zij de brug vormen tussen de kinderen en de lokale politiek.

Jacob Hooghiemstra

Raadslid GBA