Dorpencoördinator

Wij hechten veel waarde aan de leefbaarheid in de dorpen. Daarbij zijn goede contacten belangrijk. Speciaal hiervoor willen wij een dorpencoördinator aanstellen. De dorpencoördinator is het eerste aanspreekpunt voor plaatselijk belang, dorpshuizen en andere wijk- en lokale besturen.

De dorpencoördinator signaleert zo knelpunten en verzorgt de communicatie tussen dorpen met de organisaties en het bestuur van de gemeente. Een aanspreekpunt die de voortgang en acties bewaakt.

LOKAAL, ONAFHANKELIJK EN TRANSPARANT

GBA is opgericht in 1993. Het is een lokale partij die alleen kijkt naar het belang van de gemeente Achtkarspelen en geen verantwoording schuldig is of verplichtingen heeft aan provinciale of landelijke politieke partijen.