Pravina ter Veld

Pravina ter Veld (1981)

Rol in de partij; Steunfractielid sinds 2022

Mijn keuze voor het GBA is omdat wij als partij onafhankelijk zijn en daardoor dus dichtbij de mensen staan en weten wat de belangen van onze inwoners zijn. De inwoners zijn onze sparringpartners en wij krijgen de eer om dit te vertalen binnen de gemeenteraad.

Voor mij staat plezier maken en de verbinding zoeken met onze ‘mienskip’ voorop, deel te nemen in de politiek discussies op gemeente niveau is een ongelofelijke sociale en betrokken bezigheid. Waar ik mij volop voor in ga zetten omdat onze ‘mienskip’ oud én jong er toe doet en belangrijk is.

Hierbij stel ik de mensen centraal en de mensen ook bij elkaar wil brengen

Mijn achtergrond is gelegen binnen verschillende domeinen namelijk openbare Orde en Veiligheid, Sociaal Domein en Onderwijs daaruit voortvloeiend ondernemerschap.

Vanuit mijn achtergrond en expertise kan ik binnen de fractie en gemeente een mooie rol vervullen en vertegenwoordigen. Deze domeinen behoren tot mijn dagelijkse werkzaamheden

INTERESSES

  • Orde en veiligheid
  • Sociaal domein
  • Onderwijs (en ondernemerschap)

LOKAAL, ONAFHANKELIJK EN TRANSPARANT

GBA is opgericht in 1993. Het is een lokale partij die alleen kijkt naar het belang van de gemeente Achtkarspelen en geen verantwoording schuldig is of verplichtingen heeft aan provinciale of landelijke politieke partijen.