Gerda Holthuis

Rol in de partij: Steunfractielid sinds 2022

Portefeuilles
0. Bestuur en ondersteuning
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Waarom de gemeentepolitiek?
Ik heb gekozen voor de politiek omdat ik de politiek ontzettend interessant vindt. Het politieke ‘spel’ is niet alleen interessant, maar ook nog eens hartstikke belangrijk. Ik wil me graag inzetten om ook de belangen van jongeren aan kaart te brengen. Jongeren zijn immers de toekomst!
Ik heb gekozen voor het GBA omdat wij een partij zijn die geen banden heeft met Den Haag, wij zijn onafhankelijk in die zin. Maar ook omdat me goed kan vinden in de speerpunten van het GBA. Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk onze slogan: jo belang, ús belang!

Functiehistorie
Ik ben sinds oktober 2021 actief binnen het GBA. Daarna zijn we al snel de verkiezingen in gegaan met z’n allen. Na de verkiezingen ben in ik 2022 officieel beëdigd als steunfractielid.

Welke kansen zie je in de gemeente?
Ik zie kansen voor een goed woonbeleid, waarbinnen iedereen zijn/haar plek kan vinden. Er is nog ruimte om binnen de bebouwde kom mooie plannen te maken, maar ook buiten de bebouwde kom liggen kansen. Daarnaast zie ik kansen rondom de raadscommunicatie van onze gemeente en de daarbij horende burgerparticipatie!

Wat zijn drie zaken waar je je mee bezig houdt?
Burgerparticipatie (en jongerenparticipatie!), volkshuisvesting & ruimtelijke ordening en toerisme.

Je favoriete plek binnen de gemeente…
Mijn favoriete plek binnen de gemeente is ,,De Bulten” in Harkema, lekker om te wandelen of om te fietsen! Omdat ik daar in de buurt ben opgegroeid blijft het toch een speciaal plekje.

INTERESSES

  • Raadscommunicatie
  • Sociale media
  • Volkshuisvesting

LOKAAL, ONAFHANKELIJK EN TRANSPARANT

GBA is opgericht in 1993. Het is een lokale partij die alleen kijkt naar het belang van de gemeente Achtkarspelen en geen verantwoording schuldig is of verplichtingen heeft aan provinciale of landelijke politieke partijen.