Mei-inoar

Onze burgemeester neemt het bestuursakkoord “Mei-inoar” in ontvangst 🤝🤩
Het akkoord is zowel in het Nederlands als in het Frysk te bestuderen! 🙌💙