Lijsttrekker: Sierd Vegelin!

,,Een hele eer dat het bestuur, de fractie en de leden mij hebben benoemd tot lijsttrekker. Sinds 2014 ben ik als raadslid voor het GBA actief en in 2018 als kroon op mijn werk, werd ik gekozen als fractievoorzitter van de partij.”

,,In aanloop naar de verkiezingen willen wij uitdragen waar wij voor staan en dat ook in de komende periode weer uitvoeren. Deze verkiezingen bestaat ons partij uit een mooie mix van enthousiaste leergierige jongeren, aangevuld met oudere leden met de nodige politieke ervaring. Een mooie uitgebalanceerde mix waardoor ook het bestaan voor de toekomst weer gewaarborgd is. Vol vertrouwen kijken wij vooruit.”

,,Vol vertrouwen blijven wij ons als lokale partij ook inzetten voor de gemeente Achtkarspelen, waarbij wij geen verantwoording schuldig zijn of verplichting hebben aan een provincie of een landelijke politieke partij.. Met deze laagdrempelige politieke insteek blijven wij als partij benaderbaar voor de inwoners van Achtkarspelen.”